วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการศึกษาอารยธรรมอียิปต์

2..เพือ่ต้องการศึกษาการสร้างพีระมิด

3.เพือ่ต้องการศึกษาเชื่อของชาวอียิปต์

4.เพือ่ต้องการศึกษาการทำมัมมี่

5.เพือ่ต้องการศึกษาเทพเจ้าของอียิปต์ที่สำคัญ

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงงาน เรื่อง อารยธรรมอียิปต์โบราณ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา

อ.คเชนทร์  กองพิลา

อ.อรวรรณ  กองพิลา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คำถาม

1.โครงสร้างเหนือห้องโลงเก็บพระศพของฟาโรห์ในพีระมิดประกอบด้วยแท่งหินอะไรบ้าง

2.ในการปกครองของอียิปต์ขุนนางทำหน้าที่อะไรบ้าง

3.เนื่องจากอียิปต์มีการพัฒนามาจากสภาพของลุ่มแม่น้ำไนล์ จึงมีการควบคุมอะไรบ้าง

4 .ชาวอียิปต์โบราณนอกจากมีการถือเทพเจ้าแล้ว ยังมีการนับถือสัตว์หลายชนิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไร

5.อารยธรรมอียิปต์เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับแม่น้ำไนล์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

อารยธรรมอียิปต์

http://www.youtube.com

การศึกษา และหาคำตอบเรื่องพีระมิด

http://www.slideshare.net

ภาพประวัติอียิปต์และ พีระมิด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น